Om Imagine

Imagine startades år 2000 av konsulter från WM-data Education, var och en med lång erfarenhet av webbaserad utbildning. Tillsammans har vi medverkat i mer än 70 olika utbildningsprojekt.

Styrkan i våra skräddarsydda interaktiva utbildningslösningar ligger i förmågan att tillämpa bästa tänkbara pedagogik även om tidsramar och budgetar är snäva. Saknas en stark motivation hos kursdeltagarna måste den utbildningen lyckas engagera för att nå bra resultat. Det uppnår vi bl.a. genom att skapa verklighetsnära utbildningar som väcker känslor. Då kan vi lära ut färdigheter och kunskaper och samtidigt påverka attityder och värderingar.

Vi tar hänsyn till att olika utbildningslösningar passar för olika situationer. Datorbaserade, lärarledda eller en blandning. Ibland krävs mycket interaktivitet för att lyckas engagera, andra gånger räcker det med enklare lösningar. Det viktiga är att uppnå utbildningsmålen, inte att vara låst vid vissa mallar eller tekniska lösningar.
 
Seniorkonsulter

qweqw

Fredrik Dahlin
Projektledare, producent, systemdesigner, programmerare, kompositör och musiker. Arbetat med webbaserad utbildning sedan 1997. Ansvarar för att grafisk form, manus och teknik fungerar tillsammans och att kunden blir nöjd över slutresultatet. Spindeln i nätet som behärskar hela produktionskedjan och ser till att såväl utbildnings- som budgetmål uppnås.
 
fredrik@imagineab.se
+46(0)70-447 04 80

qweqw

Stefan Eichenholz
15 års erfarenhet av webbaserad utbildning, LMS-system (Learning Management Systems), projektledning, marknadsföring och försäljning. Håller föredrag och workshops kring utvecklingen inom datorstödd utbildning och följer nya tendenser i branschen.
 
stefan@imagineab.se
+46(0)70-447 04 84

qweqw

Anna Skogsberg
Manusförfattare och pedagogiskt ansvarig på Imagine. Hon har en bakgrund som filmare och tv-producent och är specialutbildad i pedagogik för interaktiva webbutbildningar. Hon brinner för att ta fram engagerande utbildningar som motiverar målgruppen och når utbildningsmålen. Dessutom behärskar hon flera delar av produktionskedjan och arbetar även med film- och bildproduktion och projektledning.
 
anna@imagineab.se
+46(0)73-064 84 00

  1.  

    |