Kundlista

Här följer ett urval av våra kunder och uppdrag.

Adecco Datasystemsutbildning inkl attitydpåverkan.
Aktiespararna Aktieskola, blandad utbildning med både e-learning och lärarledda delar.
Arbetsmarknadsverket AMS I samband med införandet av en ny kompetensplattform besvaras frågorna ”Hur och varför”.
BB Stockholm Utbildning för nyblivna föräldrar.
Biacore Utbildning i kinetik, hur snabbt ämnen tas upp, sprids och bryts ned i levande organismer.
Boehringer-Ingelheim Säljstödjande utbildning för kundmöten.
Bristol Myers Squibb Utbildningsutredning, webbmarknadsföring.
BRÅ, Partsrådet Stöd för systematiskt arbete mot hot, trakasserier, bestickning.
CAN, Alkoholkommittén Attitydpåverkande rollspel/utbildning om alkohol för 13-åringar.
Capio, S:t Görans sjukhus Säkerhetsutbildning för sjukhusanställda.
Dataföreningen Produktion av informationssäkerhetsutbildning.
Ericsson Ekonomisystemsutbildning.
Folke Bernadotte Academy, UD Realistiska utbildningsinslag (web casts, radioreferat mm) till olika utbildningar inom EU och FN.
Försvarsmakten, MUST Grundläggande säkerhetsutbildning för samtliga försvarsmaktsanställda.
Försvarets Radioanstalt Grundläggande säkerhetsutbildning.
Janssen-Cilag, SLL, Attention Två attitydpåverkande utbildningar om pojkar resp flickor med ADHD.
Karolinska Universitetssjukhusen Grundläggande säkerhetsutbildning.
Interaktiva övningsscenarier för olika säkerhetsrisker. Används för att höja säkerhetsmedvetandet.
BUSi, ett unikt verktyg för att mäta brandsäkerhetsmognaden hos enskilda individer.
Kommuner (ett flertal) Trygg Verksamhet, koncept i flera steg för att uppfylla SBA-kraven på brandutbildning men dessutom nå en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet.
Landstinget i Värmland Säkerhetsutbildning.
Locum Utbildning för byggentrepenörer i sjukhusmiljö.
Lundbeck Läkemedel Engagerande säljstöd/utbildning av läkare.
Migrationsverket Utbildning om Lean Production och hur den används i ett tjänsteföretag.Utbildning i handläggning av migrationsärenden vid Sveriges ambassader.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Föreläsningsstöd kring Krisberedskap.Informationssäkerhetsutbildningen DISA.
Novartis Utbildning i Siebel Pharma, ett CRM-system.
Pfizer Interaktivt patientfall för läkare och egen personal.
Polisen, Kustbevakningen, Tullen Utbildning om personkontroller vid Sveriges gränser och vid inre spaning.
Riksbyggen Lekfull klimatskola/miljöutbildning för de 350.000 boende i Riksbyggens fastigheter.
Scania 4-språkig utbildning i nytt Training Management System, framtagande av mallar för fortsatt utbildningsproduktion.
Stockholms Lokaltrafik Utbildning i informationssäkerhet.
Sollentuna kommun Säkerhetsutbildning för kommunalanställda.
Stockholms läns landsting Informationssäkerhetsutbildning.
Svenska Kraftnät Informationssäkerhetsutbildning.
Unibail-Rodamco, G4S Säkerhetsutbildning för butiksanställda.
UD Utbildning i handläggning av migrationsärenden vid Sveriges ambassader.
Wyeth Datasystemutbildning som bl.a. visar vad jag tjänar på att lära mig det nya säljstödsystemet.
Västra Götalandsregionen Grundläggande säkerhetsutbildning.
  1.  

    |