Våra populära säkerhetsutbildningar

Imagine är ett av Sveriges ledande e-learningföretag inom säkerhetsutbildning.
Vårt eget koncept Trygg Verksamhet omfattar utbildningar inom brand, risk och säkerhet och är utvecklat speciellt för kommunal verksamhet. Trygg Verksamhet används av många kommuner och landsting idag. Vi skräddarsyr även säkerhetsutbildningar och några av våra kunder är centrala myndigheter som till exempel Försvarsmakten, Trafikverket och Vattenfall/Forsmark.

Läs mer: Trygg Verksamhet – Säkerhetsutbildningar för kommuner och landsting

Utbildningar som påverkar attityder och värderingar
Imagine producerar skräddarsydda webbaserade utbildningar där vår styrka ligger i förmågan att hela tiden tillämpa bästa tänkbara pedagogik med hänsyn till målgrupp, utbildningsmål, budget, tid etc. Våra utbildningar väcker känslor, lär ut färdigheter/kunskaper och lyckas samtidigt påverka attityder.

Vi fokuserar på kvalitét, älskar våra uppdrag och levererar mätbar nytta. Kvittot är våra nöjda kunder.

Mätbara resultat
Imagine söker enkla och för kunden kostnadseffektiva sätt att mäta kursresultaten. Vi använder gärna system som redan finns. Det kan vara exempelvis befintliga databasmiljöer, ett LMS, rapportering via e-mail eller vår egna effektiva statistikmodul.

  1.  

    |