SÄKERHETSUTBILDNINGAR »

Imagine är ett av Sveriges ledande företag inom webbaserad säkerhetsutbildning. Vårt eget koncept Trygg Verksamhet används av många kommuner och landsting idag och omfattar utbildningar inom systematiskt brandskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd m.m.

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR »

I drygt 20 år har vi producerat en stor mängd skräddarsydda webbaserade utbildningar där vår styrka ligger i förmågan att tillämpa bästa tänkbara pedagogik med hänsyn till målgrupp, utbildningsmål, budget och tid. Våra utbildningar lär ut kunskaper och påverkar samtidigt värderingar.

KUNDER »

Imagines kunder är många och finns både i privat och offentlig sektor. Vi tror på långsiktiga relationer där vi bidrar till att skapa mervärden för våra kunder genom god pedagogik och mätbara resultat.

Mätbara resultat
Imagine söker enkla och för kunden kostnadseffektiva sätt att mäta kursresultaten. Vi använder gärna system som redan finns. Det kan vara exempelvis kundens befintliga databasmiljöer, ett LMS, eller vår egen statistiktjänst TryggStat.

Så här säger våra kunder

Eva Larsson

Eva Larsson

Trafikverket

"Imagine visar på stor förmåga att förstå komplexiteten i uppgiften och samtidigt engagerat delta i manusbearbetning tillsammans med kund för att uppnå bra resultat."
Utbildning i Samverkan

Urban Ståhl

Urban Ståhl

Forsmarks Kraftgrupp AB

"Kombinationen av workshop och webbaserad repetitionsutbildning inom Strålskydd är en av de mest lyckade utbildningar vi skapat."
Utbildning i Strålskydd

Torsten Herbertsson

Torsten Herbertsson

Helsingborgs stad

"1800 personer har gått utbildningen i Klarspråk. Den har höjt medvetandet om behovet av klarspråk och blivit en snackis i hela vår organisation."
Utbildning i Klarspråk

Vill du veta mer?

Seniorkonsulter

Möte tre av våra mest erfarna medarbetare.
Fredrik Dahlin

Fredrik Dahlin

Projektledare, kreatör, systemdesigner, programmerare, kompositör och musiker. Jag ansvarar för att grafisk form, manus och teknik fungerar tillsammans och att kunden blir nöjd över slutresultatet. Behärskar hela produktionskedjan och ser till att såväl utbildnings- som budgetmål uppnås. Grundade Imagine år 2000.
Stefan Eichenholz

Stefan Eichenholz

15 års erfarenhet av webbaserad utbildning, LMS-system (Learning Management Systems), projektledning, marknadsföring och försäljning. Jag håller föredrag och workshops kring utvecklingen inom datorstödd utbildning och följer nya tendenser i branschen.
Anna Skogsberg

Anna Skogsberg

Manusförfattare och pedagogiskt ansvarig. Jag har en bakgrund som filmare och tv-producent och är specialutbildad i pedagogik för interaktiva webbutbildningar. Brinner för att ta fram engagerande utbildningar som motiverar målgruppen och når utbildningsmålen. Dessutom behärskar jag flera delar av produktionskedjan och arbetar även med film- och bildproduktion och projektledning.
Imagine Interactive Media AB

Besöksadress

Katarinahuset, Eastmansvägen 35 1tr, Stockholm

Postadress

Länsmansvägen 245, 192 70 Sollentuna

Telefon

070-447 04 84

Kontakta oss