Kalle Karlsson arbetar på Vattenfall som…

öaslkdf äsdlökf aäösldkf aälsödfk adsöälfk asädlöfk asädlöfk asädlöfk asädlöfk aäsdlöfk ädlsökf äadlösfk asdlkf asdfk kfösdlkf ös ösdlfk äasölk sdäfölk asädölfk asädölfk aädsölfk asdöälfk asäödlfk äadlsöfk asöädlfk aäsödlfk säadölfk asädölfk asdlöäfk aäsdölfk aäsdölfk asdöälfk asädlöfk dlsöäfk dfkjgkljsdhf lkjHDL a bas,db s,D ABSDF,MNBSD,F MNSDBF, DMNSBF,MNSDBFN SD

vattenfall_sip1

vattenfall_sip2