Imagine startades år 2000 av konsulter från WM-data Education, var och en med lång erfarenhet av webbaserad utbildning. Tillsammans har vi medverkat i mer än 70 olika utbildningsprojekt.

Styrkan i våra skräddarsydda interaktiva utbildningslösningar ligger i förmågan att tillämpa bästa tänkbara pedagogik även om tidsramar och budgetar är snäva. Saknas en stark motivation hos kursdeltagarna måste den utbildningen lyckas engagera för att nå bra resultat. Det uppnår vi bl.a. genom att skapa verklighetsnära utbildningar som väcker känslor. Då kan vi lära ut färdigheter och kunskaper och samtidigt påverka attityder och värderingar.

Vi tar hänsyn till att olika utbildningslösningar passar för olika situationer. Datorbaserade, lärarledda eller en blandning. Ibland krävs mycket interaktivitet för att lyckas engagera, andra gånger räcker det med enklare lösningar. Det viktiga är att uppnå utbildningsmålen, inte att vara låst vid vissa mallar eller tekniska lösningar.