Region Gävleborg vill motarbeta ojämlik behandling och arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Med den här utbildningen synliggör vi normer, strukturer och arbetssätt i vår vardag.