Hur kan du förebygga hot, trakasserier och våld? 
Att vara en offentlig person kan tyvärr medföra ökade risker, både för dig och dina närstående. Här får du lära dig mer om hur du kan förebygga att något otrevligt inträffar.

Trygg Politiker