Likabehandling

Region Gävleborg vill motarbeta ojämlik behandling och arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Med den här utbildningen synliggör vi normer, strukturer och arbetssätt i vår vardag.

Trygg Politiker

Hur kan du förebygga hot, trakasserier och våld?  Att vara en offentlig person kan tyvärr medföra ökade risker, både för dig och dina närstående. Här får du lära dig mer om hur du kan förebygga att något otrevligt inträffar. Trygg Politiker